Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Bemutatkozik az óvodánkSZERETVE SZOLGÁLUNK Olyan nevelési intézmény vagyunk, ahol boldog gyermekkort nyújtva keressük minden gyermek sajátos titkát, segítjük abban, hogy önmaga legyen. Valljuk, hogy biztonságérzet és szeretetkapcsolat nélkül kisgyermek nem nevelhető. Vállaljuk, hogy szeretetteljes, nyugodt, családias, derűs, egymásra figyelő, egymást tiszteletben tartó légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek ismerje meg saját értékeit, képességeit. Egyértelműen kezeljük a másság elfogadását és elfogadtatását.

Meggyőződésünk, hogy minden egyes gyermeknek joga van megkülönböztetés nélküli nevelésre, a többiekkel azonos esélyegyenlőségre. Intézményünk feladatának tekinti esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítését. Küldetésünknek érezzük az anyanyelv és a hagyományok ápolását; művészeti élmények nyújtását; a környezet megismertetését, védelmét; a kiemelt mozgásfejlesztést; és a megfelelő magatartásformák elsajátítását.

Garantáljuk mindezt jól szervezett tevékenységekkel, nevelői segítséggel a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel. Felvállaljuk, hogy a gyermekekkel foglalkozó valamennyi felnőtt: megjelenésével, bátorító magatartásával, türelmével, bizalmával mintát szolgál a gyermekeknek. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében elköteleztük magunkat, hogy a családok és az óvoda között korrekt partneri együttműködést alakítunk ki. Arra teszünk ígéretet, hogy pedagógiai munkánkkal, tudásunkkal segítjük a gyermekek sokoldalú képesség- és személyiségfejlődését, hogy az iskolai élethez szükséges kompetenciáik megalapozódjanak.

Programunk megvalósítása garancia arra, hogy küldetésünket teljesítjük. Tesszük mindezt azért, hogy minden gyermekünk iskolába lépésekor boldog óvodás éveket tudhasson maga mögött. Garanciát vállalunk arra, hogy nevelőtestületünk folyamatosan felülvizsgálja, ellenőrzi a pedagógiai program gyakorlati megvalósulását és meghatározott időközönként a partneri igényeknek való megfelelést – kérdőív és interjú módszerével. Szükség esetén módosítjuk folyamatainkat, illetve kiegészítjük pedagógiai programunkat. Küldetésünknek tekintjük, hogy a gyermekek szeressenek a mi óvodánkba járni; vidámak, kiegyensúlyozottak legyenek. Mi ezért dolgozunk a mindennapokban.

                                                                                                               Bóla Mária
                                                                                                                 Igazgató