Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Nefelejcs csoport

Csoportunk életkori összetétele szerint vegyes csoport, mindhárom korcsoportba tartozó gyermekek járnak hozzánk. A vegyes csoport adta lehetőséget kihasználva szorgalmazzuk csoportunkban a szokás- és szabályrendszer kialakítását. Az idősebb gyermekek példát mutatnak, és segítenek fiatalabb társaiknak.
Óvodánk Pedagógiai programjával összhangban alkalmazzuk nevelési elveinket és eszközeinket. A bátorító nevelést és annak elveit beépítjük a mindennapokba, a gyermekek pozitív megerősítésekkel történő értékelésére helyezzük a hangsúlyt. A művészeti nevelés elemeit beépítjük mindennapi munkánkba, a gyermekek kreativitásának kibontakoztatása, önbizalmuk erősítése a célunk, melynek köszönhetően boldog emberré és felnőtté válhatnak. Az „Így tedd rá!”  táncos mozgásfejlesztés szintén megjelenik napi gyakorlatunkban.
A ránk bízott gyermekek egyéni fejlesztésére törekszünk, a saját képességeikhez mérten eljuttatjuk őket a legoptimálisabb iskolakezdésig. A naponkénti sokszínű tevékenységek közben alakítjuk a gyermekek értelmi képességeit, fejlesztjük képzeletüket, gondolkodásukat. A társas kapcsolatok alakítására is törekszünk a játéktevékenység, a közös séták, közös tevékenységek segítségével is. Törekszünk a ránk bízott gyermekek legmegfelelőbb nevelésére és fejlesztésére.
Stanicsné Tóth Tímea

Stanicsné Tóth Tímea

óvodapedagógus
Németh Lászlóné, Paula néni

Németh Lászlóné, Paula néni

óvodapedagógus
Zsámba Zoltánné, Judit néni

Zsámba Zoltánné, Judit néni

dajka