Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Nefelejcs csoport

Csoportunk életkori összetétele szerint vegyes csoport, mindhárom korcsoportba tartozó gyermekek járnak hozzánk. A vegyes csoport adta lehetőséget kihasználva szorgalmazzuk csoportunkban a szokás- és szabályrendszer kialakítását. Az idősebb gyermekek példát mutatnak, és segítenek fiatalabb társaiknak.
Óvodánk Pedagógiai programjával összhangban alkalmazzuk nevelési elveinket és eszközeinket. A bátorító nevelést és annak elveit beépítjük a mindennapokba, a gyermekek pozitív megerősítésekkel történő értékelésére helyezzük a hangsúlyt. A művészeti nevelés elemeit beépítjük mindennapi munkánkba, a gyermekek kreativitásának kibontakoztatása, önbizalmuk erősítése a célunk, melynek köszönhetően boldog emberré és felnőtté válhatnak. Az „Így tedd rá!”  táncos mozgásfejlesztés szintén megjelenik napi gyakorlatunkban.
A ránk bízott gyermekek egyéni fejlesztésére törekszünk, a saját képességeikhez mérten eljuttatjuk őket a legoptimálisabb iskolakezdésig. A naponkénti sokszínű tevékenységek közben alakítjuk a gyermekek értelmi képességeit, fejlesztjük képzeletüket, gondolkodásukat. A társas kapcsolatok alakítására is törekszünk a játéktevékenység, a közös séták, közös tevékenységek segítségével is. Törekszünk a ránk bízott gyermekek legmegfelelőbb nevelésére és fejlesztésére.
Stanicsné Tóth Tímea

Stanicsné Tóth Tímea

óvodapedagógus
Kovácsné Schiller Rita

Kovácsné Schiller Rita

óvodapedagógus
Zsámba Zoltánné, Judit néni

Zsámba Zoltánné, Judit néni

dajka