Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bóbita csoport 

Vegyes életkorú csoportunk a gyermekek számára természetes, megnyugtató légkört teremt. A Bóbita csoportos gyerekeknek sok szabad játékra, spontán utánzásra van lehetősége, ahol érzelmi biztonságban töltik három-négy óvodai évüket, hiszen óvónőik, dajkáik nem változnak, akkor sem, ha ők még nem mennek iskolába, csak egy évvel később. Az érzelmi beágyazódást – ami az intellektuális, értelmi képességek szabad kibontakozásának is egyik előfeltétele – az is segíti, hogy a testvérek egy csoportban lehetnek, illetve, hogy a környezet is „családias” a különböző életkorú gyerekek együttélésével.
A komplex, de egyéni képességekhez igazodó nevelést tartjuk csoportunkban az egyik legfontosabb szempontnak. A hozzánk érkező gyermekeket el- és befogadjuk. Óvodánk szemléletébe már évekkel ezelőtt megjelent a gyermekközpontú, szeretetteljes, befogadó nevelés. A Bóbita csoport specifikuma az érzelmekre építő pedagógiai folyamatok alkalmazása, és a gyermekek érzelmi készségeinek fejlesztése. A bátorító nevelés pszichológiájának alapelveit minden kapcsolatban, szituációban alkalmazzuk.
Az „Így tedd rá” népijáték és néptánc módszertan című program komplexitását – mozgás, értelmi, érzelmi fejlődés, anyanyelv és néphagyomány ápolás – a mindennapokban folyamatosan alkalmazzuk csoportunkban. A népi játékok, hagyományok átadása, és a gyermekek fejlődése szinte észrevétlenül valósul meg a csoportunkba járó gyermekek körében.
A mindennapos mesélés és mese feldolgozás a drámapedagógiai módszerek alkalmazásával válik a csoportunkban az egyik legkedveltebb gyermeki tevékenységgé. A kisgyermekeknek sok ismeretet kell megértenie, feldolgoznia. Ebben segít a mese – így vigasztal, testi és lelki értelemben ellazít, relaxál.

„Aki mindennap hall mesét, annak anyanyelvi fejlettsége az iskolába lépés idejére másfél évvel előzheti meg annak a gyereknek a fejlettségét, aki csak rendszertelenül hall mesét.
Márpedig az anyanyelv fejlettsége az erős gondolkodás alapja.
Iskolára akarod előkészíteni a gyerekedet?
Egyrészt: ne tedd!
Másrészt: mesélj neki!
Ez a legjobb előkészítés.”
(Vekerdy Tamás, pszichológus)
 
Márta-Biró Katalin

Márta-Biró Katalin

óvodapedagógus
Cziráki Csilla

Cziráki Csilla

óvodapedagógus
Nagy Margit, Margó néni

Nagy Margit, Margó néni

dajka